Wij staan voor Ons Vinkel

Welkom

 

... Sindsdien zijn we bezig geweest met verkrijgen en in stand houden van draagvlak in het dorp, steun verwerving bij gemeentelijke en andere instanties en het aanboren van fondsen. Voor een actuele stand van zaken verwijzen we u naar elders op de site.


Ook kunt u aan de hand van historisch en recent foto- en filmmateriaal een beeld krijgen van molen “de Zwaan” en van de verschillende activiteiten die ter ondersteuning van dit project ontplooid zijn.


Het streven om de Zwaan in oude luister te herstellen lijkt misschien ambitieus, maar we hebben er alle vertrouwen in dat, met steun van de Vinkelse bevolking en alle andere betrokkenen, het mogelijk is Vinkel zijn molen terug te geven.


Wij hopen U nog vaak terug te zien op onze site of van u te horen.

 

 

NOG EVEN DIT.....

Stichting de Vinkelse molen krijgt regelmatig verzoeken om initiatieven financieel te ondersteunen. Ondanks het feit dat we deze initiatieven in de meeste gevallen toejuichen, vinden we het niet gepast om een financiële bijdrage te leveren. Dit vanwege het feit dat stichting de Vinkelse molen zelf ook op giften en vrijwilligerswerk drijft.


Wij hopen op uw begrip

 

Het bestuur.

LinkedIn
YouTube
Facebook
WhatsApp

Deze website maakt gebruikt van cookies.