Wij staan voor Ons Vinkel

Nieuwsbericht Molen De Zwaan

Datum: 11-07-2022


Beste lezers van onze website    

 

De afgelopen weken is in het nieuws aandacht besteed aan de bereikbaarheid van de molen.

Dit komt omdat in de afgelopen weken bij de commissievergadering en bij de komende raadsvergadering van de gemeente ‘s-Hertogenbosch de bereikbaarheid van de molen op de agenda staat.

Wat speelt er:

Het college van Burgemeester n Wethouders heeft in 2021 een voorgenomen besluit genomen om het Molenpad (pad vanaf den Driehoek naar de Molen) af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Indien dit besluit geëffectueerd wordt dan zou dat als consequentie kunnen hebben dat de molen überhaupt niet meer per auto bereikbaar is. Dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn omdat dit problemen geeft voor de:

-          Leveranciers en onderhoudsbedrijven

-          Vrijwilligers die hier met de auto moeten zijn om een klus af te wikkelen

-          De ouderen en mindervaliden die de afstand van de Brugstraat niet te voet kunnen overbruggen

-          De medewerkers van Wilskracht die ook de afstand niet te voet kunnen overbruggen.

Door de politiek is dit item opgepakt en op de agenda van de commissie Omgeving gekomen. Als vervolg op deze commissievergadering is er door 50Plus een motie ingediend voor de komende raadsvergadering.

Natuurlijk heeft de media dit opgepikt en vorige week stond er een artikel online op de website van Omroep Brabant. De komende dagen komt er nog een artikel in het Brabants Dagblad.

Wij hebben gemeend om deze nieuwsbrief uit te sturen om in deze ons standpunt aan jullie kenbaar te maken, jullie zijn tenslotte allemaal betrokken bij de molen. Wij hopen hierdoor natuurlijk ook onduidelijkheden en misverstanden te voorkomen. Natuurlijk is het bestuur wel geïnterviewd door de media, maar je hebt er geen invloed op hoe worden vertaald of geïnterpreteerd wordt en soms worden zaken door de media extra aangedikt.

Wat willen wij: een fatsoenlijk begaanbaar pad waarover ouderen, mindervaliden,  e.d. te voet vanaf de Brugstraat naar de Molen kunnen.  Wij willen het autoverkeer zoveel mogelijk beperken. Dus autoverkeer alleen toestaan voor degene waarvoor de molen te voet of met de fiets niet bereikbaar is, zie bovenstaand. 

Wat willen wij niet: wij willen zeker niet dat iedereen met de auto naar de molen komt. Ons streven blijft dat auto’s parkeren bij Den Driehoek of bij de waterzuivering en dat men dan naar de molen wandelt, of dat men natuurlijk met de fiets komt.

 

Stichting De Vinkelse molen.

LinkedIn
YouTube
Facebook
WhatsApp

Deze website maakt gebruikt van cookies.