Wij staan voor Ons Vinkel

Eerste symbolische schop in de grond

Datum: 23-11-2014


Eerste symbolische schop in de grond

1 december 2014"2014 is een gedenkwaardig jaar voor de Vinkelse molen-geschiedenis”, met deze woorden begon de voorzitter van stichting “de Vinkelse Molen” een persbericht dat de herbouw van de Vinkelse molen op 31 augustus 2014 aankondigde. Dat deze woorden een extra betekenis zouden krijgen kon hij toen nog niet vermoeden. Op 29 augustus 2014 overleed Tonny van der Lee namelijk plotseling op 52 jarige leeftijd.

De bemoedigende woorden, vanuit de gehele Vinkelse gemeenschap en ver daarbuiten, die het stichtingbestuur heeft mogen ontvangen na het overlijden van Tonny zijn hun enorm tot steun geweest. Met deze woorden in het achterhoofd heeft het stichtingbestuur de draad weer opgepakt. Naast de al zittende bestuursleden Erik van der Lee en Ton van Herpen heeft Ebert van Wanrooij de rol van voorzitter op zich genomen. Zij hebben Jan van der Lee bereid gevonden tot het stichtingbestuur toe te treden.

 

De activiteiten rondom de eerste symbolische schop zullen gaan plaatsvinden op zondag 23 november a.s. aanvang 14.00 uur.

Locatie: Partycentrum Den Dorsvlegel, Brugstraat 43, 5382 JB te Vinkel.


Dit alles nadat de gemeenteraad van Maasdonk akkoord is gegaan met “voorstel voor gewijzigde vaststelling van het (reparatie) bestemmingsplan buitengebied Maasdonk 2012, herziening molen de Zwaan”. Dit (reparatie) bestemmingsplan maakt het mogelijk dat de molen op de beoogde locatie in Vinkel zuid gebouwd kan worden.

Zoals wellicht bekend is het project in meerdere (bouw-)fases opgedeeld en de eerste fase behelst het bouwen en inrichten van de belt. Voor deze fase is de financiering rond. Zodra alle formele procedures doorlopen zijn kan gestart worden met de bouw.


Voorafgaand aan het besluit van de gemeenteraad zijn er vele informele en formele gesprekken gevoerd en is er door vele vrijwilligers enorm veel werk verzet; en dat alles voor een project dat enkel op papier bestond. Aanname van het (reparatie) bestemmingsplan maakt het mogelijk te laten zien dat herbouw van de Vinkelse molen niet alleen woorden maar ook daden zijn.

Het stichtingbestuur is blij zijn met de steun van gemeente en provincie.

Maar vindt het zeker zo belangrijk de blijvende en voortdurende steun van onze vrienden en de vele vrijwilligers te mogen ervaren die, op welke manier dan ook, een steentje bijdragen.


De Vinkelse gemeenschap ondersteunt de doelstelling om door het bouwen van de molen, het dorp niet alleen te verfraaien, maar ook de leefbaarheid in Vinkel tenminste te behouden, zo niet te vergroten, en is ook bereid daarbij een handje te helpen.

Hoewel er dus voldoende steun voor en geloof in het project was en is zal iedereen de aanvang van de bouwactiviteiten toch als een mijlpaal beschouwen. Een bewijs van ieders overtuiging dat herbouw van de molen in Vinkel een realistisch project is.

Het is dan ook de bedoeling zo snel als mogelijk met de bouw te beginnen.


Bestuur stichting de Vinkelse molen

LinkedIn
YouTube
Facebook
WhatsApp

Deze website maakt gebruikt van cookies.