Wij staan voor Ons Vinkel

Nieuws over het Molenpad!!

Datum: 23-12-2023


Molenpad

 

 

Het is u misschien al opgevallen dat er een nieuw verkeersbord aan het begin van het Molenpad geplaatst is. Of u heeft in de krant al het een en ander kunnen lezen.

Sinds enkele weken is namelijk bovenstaand bord aan het begin van het Molenpad door de gemeente geplaatst. Dit bord wil zeggen dat het Molenpad gesloten is voor gemotoriseerd verkeer.

 

Waarom:

Het Molenpad heeft niet de bestemming van weg of pad maar heeft de bestemming natuur. Bij de wijziging van het bestemmingsplan voor de molen is alleen de bestemming gewijzigd van het perceel waar de molen gebouwd is en niet van het Molenpad.

Omdat de molen intensiever gebruikt wordt dan in eerste instantie gedacht is er over het gebruik van het Molenpad discussie ontstaan met de aangrenzende buurtbewoners. Zij maken zich zorgen over het veelvuldige gebruik van het Molenpad met de auto omdat hierdoor hun woongenot aangetast wordt.

 

Mediation:

Voor de gemeente, buurtbewoners en de molen was het van belang dat er duidelijkheid komt over het gebruik van het Molenpad. Eerdere pogingen om hier afspraken over te maken zijn helaas mislukt en daarom is er half 2022 een mediation-traject opgestart. Aan dit mediation-traject hebben de vertegenwoordigers van de buurtbewoners, de molen en de gemeente deelgenomen.

Na de nodige gesprekken hebben de deelnemende partijen uiteindelijk een afspraak kunnen maken over het gebruik van het Molenpad.

De afspraak die gemaakt is, is de volgende: het Molenpad is/wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer met uitzondering van:

-          Calamiteitendiensten

-          Vuilniswagen

-          Onderhoudsbedrijven

-          Eigenaren van aanpalende percelen

-          Leveranciers en bezorgdiensten

-          Ophalen en brengen van spullen die normaal gesproken niet per (bak)fiets getransporteerd kunnen worden

-          Mensen met een gehandicaptenparkeerkaart

 

Wat wil dit zeggen:

Dit wil zeggen dat bezoekers van de molen met de auto gebruik mogen maken van het Molenpad alleen als zij beschikken over een gehandicaptenparkeerkaart. Geen gehandicaptenparkeerkaart wil dus zeggen dat men niet met de auto naar de molen mag rijden. Hiervoor geldt parkeren bij Den Driehoek of nabij de brug.

 

Kwaliteit van het Molenpad:

Zeker na de langdurige regenperiode van afgelopen maanden is de kwaliteit van het Molenpad slecht, zeker voor de mindervalide wandelaars. Met de gemeente is de afspraak gemaakt dat in 2024 het Molenpad opgeknapt wordt en goed begaanbaar gemaakt wordt voor mindervalide wandelaars.

 

In de afgelopen jaren hebben wij geprobeerd het autoverkeer in het Molenpad zoveel mogelijk te beperken. Door deze afspraken komt er eindelijk duidelijkheid over wat er wel en wat er niet mag.

Wij hopen en gaan er van uit dat u allemaal deze afspraken respecteert.

 

 Stichting de Vinkelse molen

LinkedIn
YouTube
Facebook
WhatsApp

Deze website maakt gebruikt van cookies.