Wij staan voor Ons Vinkel

Zaterdag 31 Augustus gaat Het Achtkant op de belt.

Datum: 19-08-2019


Zaterdag 31 augustus a.s. gaat het achtkant op de belt

 

Na tweeënhalf jaar werken door vrijwilligers van Stichting de Vinkelse Molen is het achtkant (houten molenromp) gereed voor plaatsing op de molenbelt.

Zaterdag 31 augustus a.s. beginnen de vrijwilligers om 10.00 uur, met behulp van een gigantische bouwkraan, met plaatsing van de circa 25 ton wegende achtkant. Stichting De Vinkelse Molen ziet het als het letterlijke en figuurlijke hoogtepunt van de bouwactiviteiten tot nu toe. Ze hopen dan ook dat velen een kijkje komen nemen als het achtkant wordt geplaatst. Vanaf 10.00 uur staat ook de koffie klaar en is iedereen welkom. 

 

Trots wat in 5 jaar is gerealiseerd

 

Precies vijf jaar geleden zou de  eerste schop de grond in zijn gegaan. Een ‘moment’ dat destijds niet door kon gaan vanwege het plotselinge overlijden van de toenmalige voorzitter Tonny van der Lee. “Hij zou trots zijn geweest op wat hier sindsdien is gerealiseerd. Met ruim 150 man is er gewerkt om dit alles voor  elkaar te krijgen. Het maakt ook ons en heel Vinkel trots op deze prachtige prestatie. De molen groeit nu echt uit boven de horizon en wordt steeds meer een visitekaartje van ons dorp”, aldus een enthousiast bestuurslid  Jan van der Lee.

 

Wilde dromen waarmaken

Stichting De Vinkelse Molen is in 2009 opgericht en heeft zich destijds niet alleen ten doel gesteld de Molen, die in 1964 naar Holland (Michigan) in de V.S. is geëxporteerd, te herbouwen maar ook leefbaarheid van Vinkel te behouden en te vergroten. Jan van der Lee: “Daarin zijn we nu al geslaagd. We hebben een prachtige club met ruim 150 vrijwilligers die op allerlei manieren een steentje bijdragen. Samen laten we  zien dat je met inzet, samenwerken en slimme ideeën zelfs ‘wilde’ dromen kunt waarmaken.  Ook hebben  we de verbinding met Holland Michigan (V.S.) aangehaald. Dat heeft op 30 juni geresulteerd in een bezoek van het management van Windmill Island Gardens en een donatie van $ 2.000”.

 

De laatste loodjes

 

Jan van der Lee sluit af: “De plaatsing van het achtkant is een feestelijke mijlpaal. Maar het betekent niet dat we nu rustig achterover kunnen leunen. Integendeel we willen de molen in september 2020 kant-en-klaar opleveren, dan zijn er nog vele uitdagingen. We hebben nog flink wat werk te verrichten. Met de aantekening dat we het technische gedeelte van de molen laten uitvoeren door ervaren molenbouwers. Maar ook is er financiële uitdaging. Bij start van ons project hebben we de totale kosten begroot op € 956.500. Door zelfwerkzaamheid, opbrengsten uit onze kringloopwinkel en multifunctionele ruimte,  donaties, verschillende publieksacties, subsidies en sponsoren is ruim 85% van dit bedrag al bijeengebracht. Om het resterende deel van ca. € 150.000  te kunnen “inverdienen”  hebben we plannen in ontwikkeling. De details van deze plannen worden op dit moment nader uitgewerkt. Overigens blijven nieuwe ideeën met betrekking tot fondsenwerving altijd van harte welkom. Alle kleine beetjes helpen”.

 

Kom 31 augustus naar Molen De Zwaan; Molenpad  1 in Vinkel.

 

Voor meer informatie:

Jan van der Lee:                06-53335406 of janvdlee@home.nl

 

 

LinkedIn
YouTube
Facebook
WhatsApp

Deze website maakt gebruikt van cookies.